Medlemmer av brukarutvalet:

FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

SAFO - Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes organisasjoner

Vestland innvandrerråd

F2F - Foreningen 2 Foreldre

Kreftforeningen

proLAR Nett

LO Bergen og omland og Sogn og Fjordane

NAV Vestland 

NAV Kontaktsenter Vestland

NAV Familie og Pensjonsytelse

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland