Kommunikasjonsrådgiver Irene Gomnæs irene.gomnes@nav.no Telefon 938 57 253

Kommunikasjonsrådgiver Bernhard Grønnevik Bernhard.gronnevik@nav.no Telefon 472 88 460

Regiondirektør Terje Tønnessen terje.tonnessen@nav.no Telefon 915 36 846 NAV Vestfold og Telemark er på facebook. Her deler vi stoff om hvordan du kan skape nye muligheter i samarbeid med NAV. Både for deg selv og andre som trenger det.   Har du spørsmål om nasjonale forhold må du ringe pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet (telefon 400 03 144). Mediehenvendelser om enkeltsaker Vi kan kommentere enkeltsaker dersom vi blir fritatt fra taushetsplikten. Personen som har et forhold til NAV må selv gi NAV fritak fra taushetsplikten inne på Ditt NAV. Fritaket legges under den kategorien saken faller inn under. Journalisten må be vedkommende legge inn følgende tekst på Ditt NAV:  Jeg bekrefter at jeg fritar NAV for taushetsplikten i forbindelse med (navn på media og journalist) sin omtale av min pågående sak hos NAV. Det innebærer at NAV kan kommentere saken og informere journalisten om saken. Fritaket gjelder fram til (sett inn dato). NAV kan ikke uttale seg om disse delene av min sak: (sett inn). Vedkommende må fylle inn navn på media, journalist, tidsrom for fritak fra taushetsplikten og om det er deler de ikke ønsker at NAV skal uttale seg om. Journalisten gir kommunikasjonsrågiver / talspersonen en tilbakemelding når teksten er lagt inn.