Satsinger og aktiviteter

Her finner du informasjon om satsingsområder, aktiviteter og prosjekter i Vestfold og Telemark.

Senter for jobbmestring

NAV Senter for jobbmestring Vestfold tilbyr veiledning for personer med lettere til moderate psykiske helseplager som hindrer arbeidsdeltagelse.

Arbeid, psykisk helse og rus

NAV har en rekke tilbud og tiltak for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer og som sliter i forhold til arbeidslivet. I alle fylker er det ansatt fylkeskoordinatorer for arbeid, psykisk helse og rus.