Rekruttering

  • hjelpe deg å rekruttere medarbeidere 
  • inngå samarbeidsavtale med din virksomhet/bedrift
  • hjelpe deg å rekruttere arbeidskraft fra Europa, når det ikke er kvalifisert arbeidskraft i Norge
Katrine Hestenes 99 66 20 47
Knut Stian Knutsen 41 35 69 66
Inge Darrud 46 44 30 50
Kamilla Larsen Bø 93 48 70 82
Anita Nøstdahl 40 24 63 68
Vegard Falch-Pedersen 45 23 04 43
Marte Bjaaland 93 43 17 04
Benedicte B. Hansen 48 50 83 98
Elin Mandt 91 37 70 37
Marit Bergland 40 47 68 63
Tor Dag Lid 41 22 39 54
Marianne Sæthre 96 20 95 01
Sandra Kallestad 41 27 35 87
Roger Stenersen 90 74 99 44
Eva Elisabeth Rekdal 46 50 45 94
Eva Elisabeth Rekdal 46 50 45 94
Manca Mokorel 90 70 75 88
Petter Helge Hareide 92 43 46 52
Vidar Lager 93 03 37 96
Mari Engseth Kåsa 41 47 49 75
Kari Røssum 94 83 34 90
Mona Grav Sandviken 99 70 36 12
Helle Løytegård Heum 41 34 36 19
Siri Daae Solberg 45 20 69 84
Per Morten Hansen 97 58 16 41
Ann-Kristin von Betzen 94 03 05 22
Wanja Kyle 92 09 74 96
Markedsrådgiver 45 83 74 69
Helge Nes 91 76 10 16
Tore Ophus 95 98 05 78
Britt Ellen Løvold 93 29 85 50
Camilla M. E. Jakobsen 40 85 15 23
Gro Elisabeth Sukken 41 66 16 16
Charlotte Bollerud 99 60 90 90
Katrin Bergly 46 54 73 52
Elin B. Ivarson 92 20 66 76
Ingrid Schiefloe 47 68 47 07
Olav Rønneberg 93 01 16 33
Elin S. Christiansen 99 29 14 41
Cecilie Holt 40 64 38 87
Tone Elise Olsen 40 92 06 07
Nina Klähn 97 58 60 74
Frode Lysberg 45 42 27 83
Fred Gundersen 92 01 78 40 
Cathrine Holter 91 88 58 95