Stabil andel uføre i Vestfold og Telemark

Andel uføre under 30_mars 2021.png
Andel uføre under 30 år fordelt på fylker, mars 2021
Endringer_kommuner_mars2021.png
Prosentvis endring i uføretrygdmottakere i kommunene, mars 2021