De første 5 rådene handler om å komme godt i gang 5 gode råd  

De neste har til hensikt å være til hjelp for å sikre god kompetanse, skape gode arenaer for samhandling mellom brukermedvirkere og NAV kontoret.  5 nye gode råd