Senter for jobbmestring i Troms

Et tilbud til deg som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i en jobbsammenheng.

Hvem kan få tilbudet?

Du som

  • har lett til moderat angst og/eller depresjon som arbeidshinder
  • er uten arbeidsforhold eller har et arbeidsforhold du ikke kan eller ønsker å gå tilbake til
  • ønsker bistand til raskt å komme i arbeid

Hva består tilbudet av?

Målet er å hjelpe deg å mestre de psykiske plagene, komme raskt i arbeid og klare å mestre jobben over tid. Senter for jobbmestring tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med individuell jobbstøtte. Du får hjelp til å håndtere og mestre de psykiske helseplagene i jobbsammenheng. Du får også hjelp til jobbsøk, karrieveiledning og/eller oppfølging på arbeidsplassen.

Arbeidsrettet kognitiv terapi gis av psykologer og annet personell med helse-/sosialfaglig utdanning, som har videreutdanning i kognitiv terapi. Den individuelle jobbstøtten gis av personer med god kjennskap til karriereveiledning og arbeidsmarked.

Ved behov samarbeider Senter for jobbmestring med andre i NAV, samt din fastlege og arbeidsgiver. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon:

  • Else-Janie Karlsen // Mobil 92 87 69 38
  • Jørgen Edvin Westgren  // Mobil 92 03 75 81
  • Nina Gjuvsland  // Mobil 41 23 94 97
  • Bente Igland // Mobil 92 87 69 81