Senter for jobbmestring i Troms

  • har lett til moderat angst og/eller depresjon som arbeidshinder
  • er uten arbeidsforhold eller har et arbeidsforhold du ikke kan eller ønsker å gå tilbake til
  • ønsker bistand til raskt å komme i arbeid
  • Else-Janie Karlsen // Mobil 92 87 69 38
  • Jørgen Edvin Westgren  // Mobil 92 03 75 81
  • Nina Gjuvsland  // Mobil 41 23 94 97
  • Bente Igland // Mobil 92 87 69 81