HelseIArbeid i Nord-Norge

HelseIArbeid har to hovedelementer:

Bedriftstiltak

Individtiltak - utredning og behandling

HelseIArbeid En god jobbhverdag, tross plager