Rådgiverne ved NAV Arbeidslivssenter Troms og Finnmark er tilgjengelige for alle virksomheter i regionen. Ressurs- og kompetansesenteret er et av virkemidlene for å nå målet om et mer inkluderende arbeidsliv. Vi jobber bransjerettet med kunnskapsbaserte tiltak vi vet har effekt. 

Arbeidslivssenteret består av 38 medarbeidere, og har IA-rådgiverne i Vadsø, Hammerfest, Alta, Lakselv, Nordreisa, Målselv, Tromsø, Finnsnes og Harstad.

Senterets primære oppdrag er å følge opp og bidra til måloppnåelse i henhold IA-avtalen. Ny IA-avtale for perioden 2019-2022 ble inngått i desember 2018, og de nasjonale målsettingene i den nye avtalen er:

  • Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • Frafallet skal reduseres

Målene skal nås gjennom arbeid på følgende innsatsområder:

  • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
  • Lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær