Rekrutteringskontakten i NAV kontora i Rogaland hjelper din bedrift til å finne nye medarbeidarar.

NAV Arbeidsrådgivning Rogaland hjelper NAV-kontora i fylket med rådgiving, rettleiing og avklaring av arbeidssøkjarar.

EURES-tenester i NAV Rogaland hjelper arbeidsgjevarar med å finne arbeidskraft innanfor EØS. Vi hjelper også arbeidssøkjarar med å finne ledige stillingar innanfor same område.