Lokal informasjon

NAV Arbeidslivssenter Rogaland er eit ressurs- og kompetansesenter for eit inkluderande arbeidsliv.

Kva kan NAV hjelpe med?

NAV Arbeidslivssenter Rogaland hjelper verksemder og bedrifter med råd for å redusere sjukefråværet, styrke jobbnærværet og betre arbeidsmiljøet.