Lokal informasjon

NAV Arbeidslivssenter Rogaland er eit ressurs- og kompetansesenter for eit inkluderande arbeidsliv.

Publisert: 18.09.2014 | Sist endret: 22.01.2020

Kva kan NAV hjelpe med?

NAV Arbeidslivssenter Rogaland hjelper verksemder og bedrifter med råd for å redusere sjukefråværet, styrke jobbnærværet og betre arbeidsmiljøet.

Publisert: 31.03.2014 | Sist endret: 27.08.2015