Utvalet har møte første torsdag kvar andre månad, med første møte i februar 2020.

Under relatert informasjon til høgre på sida ligg referat frå brukarutvalet. 

Dersom du har prinsipielle saker du ynskjer at brukarutvalet i NAV Rogaland skal ta opp, kan du ta kontakt med ein av medlemmane i utvalet.  

Medlemmar av brukartvalet i NAV Rogaland: 

Sjå også sentralt brukarutval i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Strategi for brukermedverknad i NAV.