Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter, og mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere sine ansatte.  

NAV-kontorene i NAV Øst-Viken har etablert beredskapstelefoner for å bistå arbeidsgivere som trenger hjelp i denne situasjonen: Beredskapstelefoner for arbeidsgivere i NAV Øst-Viken

Andre virksomheter vil i denne situasjonen få behov for å styrke bemanningen. NAV ønsker å bidra i dugnaden med å finne kompetanse til samfunnskritiske funksjoner, og jobber aktivt for å få oversikt over kandidater innen disse bransjene:

 • Helse og omsorg
 • Renhold,
 • Produksjon
 • Import
 • Dagligvarer
 • Landbruk
 • Matforsyning
 • Sesongarbeid
 • Transport/logistikk/lager 

Tjenester til arbeidsgivere- rekruttering og inkludering 

Markedsteamene i NAV Øst-Viken hjelper din bedrift å finne kompetansen du trenger. Vi kjenner de lokale forholdene og kan gi individuelt tilpassede tjenester.

Vi kan: 

 • Finne kandidater til ledige stillinger lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 • Avklare krav til kvalifikasjoner og hvordan oppdraget kan løses. 
 • Formidle kandidater raskt og bistå i forbindelse med faste stillinger, vikariat og korttidsoppdrag. 
 • Bistå ved permitteringer og oppsigelser. 
 • Veilede deg til å bruke NAV sine selvbetjeningsløsninger for arbeidsgivere. 
 • Arrangere jobbmesser dersom du har større rekrutteringsbehov. 
 • Inngå rekrutterings –og samarbeidsavtaler 
 • Bistå med å rekruttere arbeidskraft fra EU/EØS når det ikke er kvalifisert arbeidskraft i Norge. 
 • Gi informasjon om arbeidstrening og lønnstilskudd. 

Ta kontakt med en av våre markedskontakter her: Markedskontakter i NAV Øst-Viken.

Dette kan du gjøre selv 

nav.no og arbeidsplassen.no kan du lyse ut stillinger og finne kandidater, i kandidatsøket. 

Virkemidler for arbeidsinkludering 

NAV har tilskudd, arbeidstrening og tilrettelegging som kan være aktuelt hvis du har ansatte som kan stå i fare for å falle ut av arbeidslivet, eller du vil gi nye arbeidssøkere en sjanse til å komme i jobb. Her kan NAV bidra med for eksempel kompensasjon av lønn og hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen.  

For mer informasjon, se veiviser for inkludering.