Rekruttering og inkludering i Øst-Viken

Er du arbeidsgiver? Kontakt oss! Gjelder også ved nedbemanning/permittering.

Vil du heller bli ringt opp?

Benytt kontaktskjema 

Fredrikstad/Hvaler  

NAV-kontor                 Navn Telefon
NAV Fredrikstad          Maria Andersen 472 96 452
  Bjørn Bergman 454 28 888
  Helga Paulsen 474 69 470
  Camilla Jerndahl Fineide  905 90 969
  Gitte Godø 993 89 717
NAV Hvaler  Rolf S. Møller-Nilsen 959 60 016

Halden/Aremark

NAV-kontor                 Navn Telefon
NAV Halden-Aremark                 Camilla H. Nygård 401 07 837
  Yvonne Marzinke Aksmo 412 01 708

Marker og Skiptvet

NAV-kontor                 Navn Telefon
NAV Marker og Skiptvet               Lene Gunneng Heer 412 87 989

Indre Østfold

NAV-kontor Navn Telefon
NAV Indre Østfold Anne Berit Sommernes 452 60 380
  Nina Haaland 950 82 522
NAV Rakkestad Arild Haglund  950 70 648
  Jeanett Larsen Heggelund 941 58 235 

Mosseregionen

NAV-kontor Navn Telefon
NAV Moss         Ken Olsen 482 71 809
  Johan Gustaf Sahlman  413 05 695 
  Sabina Boermann 476 53 485
NAV Råde Remi Johansen 412 90 651 
NAV Våler  Todor Durlev 412 91 689
  Anna Maria Matuszewska-Zielkowska 412 90 344

Sarpsborg

NAV-kontor Navn Telefon
NAV Sarpsborg             Arild Opsahl 900 67 175
  Lars-Erik Svendsen 932 20 204
  Jean-Fredrick B. Mortensen 413 87 148
  Pia Irvam 412 94 891

Follo 

NAV-kontor Navn Telefon
NAV Enebakk Fred Are Hopland 920 31 409
NAV Frogn Gosia Kossowska 400 27 354
  Christine Fosser 412 84 361
  Martin Moen  470 70 666
NAV Nesodden Anders Faugli 480 69 186 
NAV Nordre Follo Daniel Sigde 909 68 953
  Mona Huuse 970 40 036 
  Andreas Kjellin Bergmann 951 17 357 
NAV Ås  Svein Hysestad 412 81 882 

Øvre Romerike 

NAV-kontor Navn Telefon
NAV Eidsvoll Anne Berit Sandaune 401 04 788
NAV Gjerdrum Lars Vidvei 930 84 337
NAV Hurdal Isak Sverreson Bråthen 454 07 935
NAV Nannestad Lars Vidvei 930 84 337
NAV Nes Turid Holm Flaa 452 17 379
NAV Ullensaker Line C. Svindal 905 90 233
  Hanne Guro Rønning 453 91 748
  Mats Raastad 453 98 296

Nedre Romerike 

NAV-kontor Navn Telefon
NAV Aurskog-Høland Lene Jeanette Østlid  452 61 395
NAV Lørenskog Amund Norvald Brandal  948 71 647
  Terje Wist 458 31 331
NAV Nittedal  Grethe Eithun 959 41 068 
NAV Rælingen Elisabet Bolstad 412 80 621
NAV Lillestrøm Elin Ballari Riise 918 00 102
  Kristin Bystrøm 413 91 985
  Inger Marie Uran 932 54 909
  Martin Nordhagen Holth 404 80 949

EURES - Rekruttering fra Europa

EURES                       Navn Telefon
  Anne Live Nævdal 482 42 864
  Karoline Kristensen 900 25 478
  Laura Skibsted 900 26 237

Arbeidsgivertelefonen

Lurer du på noe annet enn rekruttering eller inkludering, kan du ringe arbeidsgivertelefonen på 55 55 33 36.