Hva kan NAV Arbeidslivssenter hjelpe med?

  • Kartlegging og analyse av nå-situasjonen i virksomheten
  • Rådgivning til videre prosess
  • Koordinering av offentlige samarbeidspartnere
  • Kompetanseheving innenfor IA-området for ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte
  • Veiledning av ledere i vanskelige enkeltsaker
  • Informasjon om økonomiske virkemidler