NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken er et ressurs og kompetansesenter. Vi er 55 medarbeidere med tverrfaglig kompetanse fra flere fagdisipliner som ergoterapi, fysioterapi, psykologi, sosiologi, pedagogikk, økonomi, jus og trygdefag. Flere av våre rådgivere har ledererfaring fra ulike nivåer i både offentlig og privat sektor.

Som ressurs- og kompetansesenter jobber vi primært på systemnivå. Det vil si at vi jobber for at virksomhetene selv skal jobbe systematisk med arbeidsmiljøspørsmål. I noen sammenhenger kan vi også arbeide på individnivå. 

For å få etablert gode systemer i virksomhetene er det ofte nødvendig med små eller store prosesser. I denne sammenheng kan rådgiverne bistå:

  • Kartlegging og analyse av nå-situasjonen i virksomheten
  • Rådgivning til videre prosess
  • Koordinering av offentlige samarbeidspartnere
  • Kompetanseheving innenfor IA-området for ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte
  • Veiledning av ledere i vanskelige enkeltsaker
  • Informasjon om økonomiske virkemidler

Under den nye nasjonale IA-avtalen for arbeidslivet gjeldende for 2019-2022, trenger man ikke lenger inngå lokale avtaler. Alle virksomheter som ønsker det, kan få hjelp fra sitt lokale arbeidslivssenter.