Hvis du ønsker bistand for å skaffe deg eller beholde arbeid, kan du heve kompetansen din og forbedre mulighetene dine for å nå dette målet gjennom kurstilbudene. Du kan lese mer om de ulike kursene under.

Tilbud om kurs eller tiltak vil være et resultat av ditt NAV-kontors vurdering av behovet ditt. Ta kontakt med det lokale NAV-kontoret ditt hvis du er interessert i noen av kursene.

Kurs og tiltak tilgjengelig for deltakere fra hele Øst-Viken

Arbeidsrettet rehabilitering - for deg som trenger å styrke arbeidsevnen din, og få hjelp til å delta i arbeidslivet

Avklaringstiltak - for deg som deg som trenger å få kartlagt og vurdert mulighetene dine til å jobbe

Etablererkurs - for deg som drømmer om å etablere egen bedrift 

Jobbklubb for ungdom - for deg mellom 18 og 30 år som trenger motivasjon og hjelp til å finne veier tilbake til en utdannelse eller ut i en jobb slik at du blir selvforsørget 

Karriereveiledning - for deg som er klar for jobb, men trenger litt drahjelp

Norskopplæring - for deg som vil lære mer norsk

Oppfølgingstiltak - for deg som trenger støtte i prosessen med å komme i jobb eller beholde arbeid, og finne en jobb du vil trives med

Oppfølgingstiltak hos Senter for jobbmestring - for deg som har lett til moderat angst og/ eller depresjon, og trenger støtte i prosessen med å komme i jobb eller beholde arbeid

Spillbasert kvalifisering - for deg som vil bruke kjente online dataspill som hjelp til å bestå fag fra videregående skole

Tømrerfag, rekrutteringskurs - for deg som har lyst til å jobbe som tømrer

Yrkessjåføropplæring - for deg som har interesse, helse og motivasjon for arbeid som lastebilsjåfør

 

Kurs og tiltak tilgjengelig bare for deltakere fra Akershus

Datakurs for arbeids- og hverdagsliv - for deg som vil bli tryggere i bruk av data

Helse og omsorg - for deg som ønsker å arbeide innen helse- og omsorgssektoren

Språkkartlegging - for deg som trenger å få kartlagt norskferdighetene dine

Toll og logistikk - innføring til speditøryrket - for deg som er motivert for jobb innen toll-og logistikkbransjen

Vaktmester/ byggdrifter - for deg som har lyst til å få kompetanse og kvalifisering innen fagområdet vaktmester eller byggdrifter

 

Kurs og tiltak tilgjengelig bare for deltakere fra Østfold

Tiltak på timen - for deg som ønsker rask hjelp til å komme i arbeidsrettet aktivitet

Yrkesnorsk med arbeidspraksis - for deg som vil øke ferdighetene dine i norske yrkesspesifikke ord og uttrykk