Fagressursen fungerer også som en kontaktperson for helsesektoren og andre samarbeidspartnere som har spørsmål knyttet til arbeid og psykisk helse i NAV Oslo.

Hvordan kommer jeg i kontakt?