Dobling av unge uføre siste ti år

Bildet viser uføretrygdede i Oslo per desember 2023 fordelt på bydeler, alder og kjønn.
Bildet viser uføretrygdede i Oslo per desember 2023 fordelt på bydeler, alder og kjønn.