NY IA-avtale signert

- Vi er glade for at den nye IA-avtalen setter arbeidsplassen og det viktige partssamarbeidet der i sentrum, sier leder for NAV Arbeidslivssenter Oslo, Truls-Ivar Ruud.
- Vi er glade for at den nye IA-avtalen setter arbeidsplassen og det viktige partssamarbeidet der i sentrum, sier leder for NAV Arbeidslivssenter Oslo, Truls-Ivar Ruud.