Krevende sykefraværssaker? Få støtte til ekspertbistand!

Fagansvarlig for ekspertbistand ved NAV Arbeidslivssenter Oslo, Meriem Ennourani, håper at flere virksomheter nå tar kontakt for å se om ekspertbistand kan benyttes der ansatte har krevende, langvarige eller hyppige sykefravær.
Fagansvarlig for ekspertbistand ved NAV Arbeidslivssenter Oslo, Meriem Ennourani, håper at flere virksomheter nå tar kontakt for å se om ekspertbistand kan benyttes der ansatte har krevende, langvarige eller hyppige sykefravær.