Krevende sykefraværssaker? Få støtte til ekspertbistand!

Fagansvarlig for ekspertbistand ved NAV Arbeidslivssenter Oslo, Meriem Ennourani, ber virksomheter ta kontakt for å se om ekspertbistand kan benyttes dersom ansatte har krevende, langvarige eller hyppige sykefravær.