Den økonomiske støtteordningen kalt «tilskudd til ekspertbistand» ble lansert i fjor høst som en del av den nye IA-avtalen, og er ment til å hjelpe arbeidsgivere med å forebygge og redusere sykefraværet. 

- Et godt tiltak 

Meriem Ennourani er fagansvarlig for tilskuddsordningen ved NAV Arbeidslivssenter Oslo. Det er Arbeidslivssenteret som forvalter tilskuddsordningen for NAV Oslo i hovedstaden. 

Ennourani forklarer at ekspertbistand er et godt tiltak for arbeidsgiver som har ansatte med høyt eller hyppig gjentakende sykefravær: 

- Arbeidsgiver må ha prøvd mye før ekspertbistand vurderes. Det betyr at tilskuddet først kan innvilges i de sakene der arbeidsgiver står fast, selv om de har laget oppfølgingsplan, har hatt dialogmøter både med og uten NAV, og prøvd eller vurdert andre tiltak.  

Men hvem ER denne eksperten? 

- En ekspert kan være en fysio- eller ergoterapeut, karriereveileder, konfliktrådgiver eller helsepersonell som ikke foretar behandling. Det er arbeidsgiveren selv som finner den eksperten som de vurderer som mest nyttig å bruke i hver enkelt sak, sier Ennourani, og fortsetter: 

- Eksperten må i utgangspunktet ha kompetanse med godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt fagområde. IA-rådgiverne ved Arbeidslivssenteret i Oslo kan være behjelpelige med generelle råd, og for en utsjekk om eksperten kan regnes som kvalifisert med hensyn til kompetanse og godkjenning eller autorisasjon. 

Hun forklarer videre at eksperten blant annet gjennomfører samtaler med leder og ansatt, og foretar en kartlegging av kompetanse og ferdigheter.   

- Sammen med leder og den sykmeldte selv vil eksperten prøve å finne årsaken til fraværet. Deretter vil eksperten lage en rapport med råd om tiltak som kan løse problemet med sykefraværer, sier Ennourani. 

Søk om inntil 20 000 kroner per enkeltsak 

Arbeidsgiver kan søke om inntil 20 000 kroner per ansatt. Ennourani presiserer at beløpet kan deles opp:    - For eksempel kan vi innvilge 10 000 kroner for en arbeidsplassvurdering. Dersom virksomheten ikke har oppnådd forventet resultat med dette tiltaket, kan de søke om ytterligere 10 000 kroner til annen type bistand, for eksempel karrierveiledning, forklarer hun. 

Ring før søknad sendes 

Ennourani sier at terskelen for å kontakte Arbeidslivssenteret skal være lav.  

- Vi vil at arbeidsgiverne ringer oss før de sender søknad, slik at vi sammen kan ta en vurdering og bli enige om tilskuddet kan benyttes, eller om det er andre tiltak som kan være aktuelle, sier hun og legger til at det kun skal ta noen få dager fra henvendelsen kommer inn, til arbeidsgiver får svar fra Arbeidslivssenteret, og deretter kan bestille inn ekspertbistanden. 

Hvem kan arbeidsgiver kontakte?  

Arbeidsgivere kan ringe fagansvarlig Meriem Ennourani ved NAV Arbeidslivssenter Oslo på tlf. 406 44 175​. 

En annen mulighet er å bruke kontaktskjema for arbeidsgivere på nav.no, eller sende e-post til iakompetanse.oslo@nav.no. 

Mer informasjon om ekspertbistand finner du på denne siden på nav.no, eller ved å ringe NAVs telefonnummer for arbeidsgivere, 55 55 33 36.  NAV Arbeidslivssenter Oslo ferdigstiller i disse dager en brosjyre om dette tilskuddet. Den vil bli lastet opp på Arbeidslivssenterets side på nav.no så fort den er klar.