Nyheter Oslo

På denne siden finner du nyheter og reportasjer fra IA-arbeidet i Oslo. Klikk på overskriftene og les artiklene.

Publisert: 04.03.2019 | Sist endret: 09.02.2021

Krevende sykefraværssaker? Få støtte til ekspertbistand!

Nå kan arbeidsgivere søke om ekspertbistand dersom de har ansatte med vanskelige, langvarige eller hyppige sykefravær

Publisert: 20.01.2020 | Sist endret: 05.10.2020

Vant konkurranse med stressforebygging

Ledelsen ved Vålerengahjemmet ønsket å engasjere sine medarbeidere, og få tips til hvordan de kunne få et enda bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Løsningen ble å arrangere en intern idékonkurranse.

Publisert: 08.01.2020 | Sist endret: 02.10.2020

- Godt arbeidsmiljø er ferskvare

Enheten for helsestasjon og skolehelsetjeneste i Vestre Aker var underbemannet, med høyt arbeidspress – og hadde høyt sykefravær som en følge av det. Sammen med verneombud og tillitsvalgt, og med de ansatte på laget, fikk leder Elin Kate Målsnes innført noen nye måter å jobbe på, og snudde utviklingen tvert.

Publisert: 07.11.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Slik skal Oslo kommune få ned sykefraværet

Det blir årlig arrangert HMS/IA-seminar i regi av Byrådsavdelingen for finans. I år var temaet nærværsarbeid, sykefravær og gode verktøy for hvordan Oslo kommune kan nå sine mål.

Publisert: 07.11.2019 | Sist endret: 02.10.2020

- Ledere har en reell mulighet til å påvirke sykefraværet

Det finnes en rekke tiltak ledere kan benytte for å håndtere og forebygge sykefravær på arbeidsplasser med en stor andel ansatte med innvandrerbakgrunn.

Publisert: 10.10.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Bygger Kjøkkenveien stein for stein

Eurest ville gi kandidater som er inne på arbeidstrening i deres kantiner, et mer helhetlig opplegg og en tettere oppfølging underveis – samt få til et bedre samarbeid med NAV i Oslo. Løsningen ble Kjøkkenveien.

Publisert: 26.09.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Tok grep – reduserte sykefraværet med 2 prosentpoeng på ett år.

Oslo Kemnerkontor slet med høyt sykefravær i flere år. For ett år siden tok de et viktig grep og har siden redusert sykefraværet kraftig.

Publisert: 11.09.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Med raushet som kjerneverdi

- Det er nedslående når ledere mener at personalledelse er plunder og heft. Det er jo dette som er jobben! Å inspirere, veilede og legge til rette for medarbeiderne dine! Men det krever også at du ikke er redd for mennesker.

Publisert: 09.09.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Å kjenne dem man skal lede

- Det å behandle folk ulikt, er å behandle folk likt, sier Annette Gutkin Bernstein, leder for de to barnehagene Grønneberg og Bygården i Oslo.

Publisert: 21.03.2019 | Sist endret: 21.01.2021

NY IA-avtale signert

En ny IA-avtale for perioden 2019-2022 ble inngått den 18. desember 2018. For de bedriftene som har vært IA-virksomheter, vil dette innebære noen vesentlige endringer.

Publisert: 04.01.2019 | Sist endret: 02.10.2020