Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Tor Steinar Sandøy Misund // 909 62 329

Spørsmål om nasjonale forhold besvares av pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Mediehenvendelser om enkeltsaker

Vi kan kommentere enkeltsaker dersom brukeren selv fritar NAV fra taushetsplikten. Når vi får en henvendelse fra en journalist om en enkeltsak, informerer vi journalisten om hvordan brukeren enkelt kan gi oss et samtykke til at vi kan uttale oss om saken.