Lav ledighet i Møre og Romsdal - størst mangel på arbeidskraft i helsesektoren og i håndverksyrker