611 færre arbeidsledige det siste året i Møre og Romsdal