Arbeidsmarkedet

Ved utgangen av hver måned offentliggjøres statistikk om arbeidsledigheten i Innlandet. Tallene kommenteres i en egen pressemelding som offentliggjøres på samme tidspunkt. 

Arbeidsmarkedstall for NAV i Innlandet (pressemeldinger inkludert statistikk)

Prognose for arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedsprognosen NAV Innlandet 2020

Bedriftsundersøkelsen

Årlig gjennomføres en bedriftsundersøkelse om forventninger til sysselsetting de neste 12 månedene.

Sykefraværet

Kvartalsvis statistikk for legemeldt sykefravær i Innlandet. Tallene publiseres i en egen pressemelding sammen med statistikk.

Legemeldt sykefravær for NAV i Innlandet (pressemeldinger inkludert statistikk)

Omverdenanalyse

Omverdenanalyse for NAV i Innlandet 2019