Tolketjenesten i Øst-Viken

Her finner du kontaktinformasjon til tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede i Østfold.

Telefon

407 02 801 (telefon) eller 916 97 131 (SMS)

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

nav.tolketjenesten.ost-viken@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøksadresse

Gamle Tindlundvei 3, 1718 Greåker

Vi har åpent på hverdager mellom kl. 09.00-15.00.

Postadresse

Postboks173, 1720 Greåker

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.

Fakta

www.nav.no/tolk finner du informasjon om tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.

www.nav.no/bildetolk finner du informasjon om bildetolking for døve, døvblinde og hørselshemmede.