Du kan søke på mange hjelpemidler ved hjelp av din lokale terapeut, men innen enkelte hjelpemiddelområder skal saken være utredet i samarbeid med hjelpemiddelsentralen før søknaden sendes inn. Dette gjelder:

Se Hvordan går jeg fram ved behov for utprøving for mer utfyllende informasjon om utredning/utprøving av hjelpemidler. 

Bestillingsordningen

Bestillingsordningen innebærer at godkjente bestillere kan bestille enkle hjelpemidler uten søknad innenfor en ramme på 10 % av 1 G (Folketrygdens grunnbeløp). Bestillingsordningen kan benyttes dersom du har fått hjelpemidler fra Folketrygden tidligere. Hvis hjelpemiddelet ikke er på bestillingsordningen, må du søke på vanlig måte.

Hva kan du søke på?

NAV har inngått rammeavtaler med ulike leverandører på de fleste hjelpemiddelområder. Du må ta utgangspunkt i produktene i den aktuelle rammeavtalen når du velger hva du skal søke om. På www.hjelpemiddeldatabasen.no finner du oversikt over hvilke hjelpemidler som er prisforhandlet innenfor hver rammeavtale.

Innenfor mange hjelpemiddelområder er produktene i rammeavtalene rangerte. Du skal alltid vurdere det høyest rangerte produktet først. Hvis dette produktet ikke kan dekke ditt behov, må du vurdere produkt nr. 2 osv. Dersom det er nødvendig å velge lavere rangerte produkter for å dekke behovet ditt må du begrunne hvorfor, hvilken funksjonalitet og egenskaper produktet har som gjør at det høyere rangerte produktene ikke er valgt.

Søknad

Søknadsskjema finner du ved å følge skjemaveilederen.

Når du har fullført skjemaveilederen er du klar til å fylle ut søknaden. Skriv ut førstesiden, søknadsskjema og eventuelle tilleggsskjemaer, og fyll ut disse. Orienteringen på søknadsskjemaets andre side forteller hvilke opplysninger du må ha med i søknaden.

Du skal alltid skrive ut og sende inn en egen førsteside til søknaden. På førstesiden står informasjon som er nødvendig for at søknaden skal bli registrert riktig. Søknaden, førsteside og eventuelle tilleggsskjema sendes til adressen som står på førstesiden.

Vær oppmerksom på at stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet, for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet, eller for at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid (Folketrygdloven §10- 5/10-6). Det kan ikke kreves at hjelpemiddelet er ubrukt eller av et bestemt merke.

Viktig ved utfylling av søknad:

  • Oppgi alltid artikkelnummer på det/de hjelpemidlene du søker om. Dette for å være sikker på at du får rett hjelpemiddel, og for at du skal få hjelpemiddelet raskere.
  • Sjekk at oppgitt artikkelnummer faktisk stemmer.
  • Husk alltid å sende inn førstesiden sammen med søknadsskjemaet. 
  • Husk alltid å begrunne behov for tilbehør.

Hva hvis du ikke kan bruke et av hjelpemidlene i en rammeavtale?

Hvis ingen av produktene i rammeavtalen dekker ditt behov kan hjelpemiddelsentralen søke om dispensasjon for å kjøpe inn produktet. Du må da begrunne godt i søknaden hvorfor et annet prisforhandlet produkt ikke kan dekke ditt behov.

Følgende punkter må være med i søknaden:

  • At du har vurdert hjelpemidlene i rammeavtalen og hvorfor de ikke kan dekke behovet ditt
  • Du må begrunne hva som gjør at søkt hjelpemiddel fungerer bedre enn de på avtale

Du bør ha prøvd hjelpemiddelet det skal søkes dispensasjon om før du sender inn søknaden. Dette er viktig for å sikre at du mestrer hjelpemiddelet og at det dekker behovet ditt.

Elektriske rullestoler, manuelle rullestoler og drivaggregater som ikke er på rammeavtale skal alltid være prøvd ut før søknad. Det må komme frem i søknaden at hjelpemiddelet er prøvd ut. Det må også følge med pristilbud fra firma så man er sikker på at det søkes om riktig hjelpemiddel.

Vi gjør oppmerksom på at dispensasjonssøknader medfører forlenget saksbehandlingstid.