Hvordan går jeg fram ved søknad

  • Oppgi alltid artikkelnummer på det/de hjelpemidlene du søker om. Dette for å være sikker på at du får rett hjelpemiddel, og for at du skal få hjelpemiddelet raskere.
  • Sjekk at oppgitt artikkelnummer faktisk stemmer.
  • Husk alltid å sende inn førstesiden sammen med søknadsskjemaet. 
  • Husk alltid å begrunne behov for tilbehør.
  • At du har vurdert hjelpemidlene i rammeavtalen og hvorfor de ikke kan dekke behovet ditt
  • Du må begrunne hva som gjør at søkt hjelpemiddel fungerer bedre enn de på avtale