På denne siden finner du listene over hvilke hjelpemidler som kan bestilles på bestillingsordningen i Oslo. Det er en forutsetning for bruk av bestillingsordningen at bruker har fått hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen tidligere.

Her finner du mer informasjon om bestillingsordningen og skjemaet du skal bruke. 

For å bli godkjent bestiller må du gjennomgå og bestå «Godkjenningskurs for bestillingsordningen» som du finner på www.kunnskapsbanken.net

Hjelpemidler som kan bestilles gjennom bestillingsordningen i Oslo.