Kognisjon og kognitive hjelpemidler

Kognisjon er et uttrykk for hjernens evne til å motta og bearbeide informasjon og handle ut fra denne. Det omfatter prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, forestillingsevne, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsing. Begrepet er et uttrykk for de mentale funksjonene vi trenger for å oppfatte miljøet rundt oss selv, og å kunne påvirke miljøet rundt oss.

 

Mange ulike brukergrupper kan ha kognitive problemer. Det kan skyldes medfødte forhold, som Cerebral Parese, utviklingshemming, ADHD, Asperger syndrom, ervervede skader som traumatiske hodeskader, løsemiddelskader, nakkeseng, oksygenmangel til hjernen, sykdommer som hjerneslag, psykisk sykdom, eller progredierende sykdommer som Multippel Sklerose og Demens.

 

Eksempler på problemer i hverdagen er:

  • Hukommelsesproblemer – arbeidshukommelse og langtidshukommelse
  • Initiativ - vanskelig å ta initiativ til hverdagslige aktiviteter
  • Tidsoppfattelse – Vanskelig å passe tider, forstå tidsbegrepet, begynne og avslutte
  • Struktur – Problemer med å holde orden og oversikt, organisere seg og livet sitt
  • Isolering – Problemer med å være delaktig i samfunnet

 

Hjelpemiddelsentralen kan hjelpe med rådgivning i forhold til problemstillinger, valg av produkter, utprøving av utstyr, opplæring i bruk av utstyr og kurs. Vilkår for hjelpemidler og tilrettelegging finner man i folketrygden etter § 10.5 og 10.6.

 

Kognitive hjelpemidler skal prøves ut ved hjelpemiddelsentralen. Vanlig rutine ved henvendelse er at man sender inn et skjema for Hjelp til vurdering og utprøving, som man finner på nav.no. Deretter blir man kontaktet av en av rådgiverne på hjelpemiddelsentralen for en utprøving. Etter utprøving fyller dere ut søknadsskjemaet og sender det inn. Rådgiveren kan hjelpe med tilpassing og opplæring når hjelpemiddelet er kommet.

 

Vi ønsker at brukere med kognitive problemer har minst en nærperson som kan være med under prossessen, og eventuellt bistå etter at hjelpemiddelet er kommet. Dette kan være kommune/bydelsergoterapeut, lærer, miljøterapeut, mentor, arbeidsgiver, pårørende etc.

 

Noen ganger kan det være sånn at hjelpemidler som fås kjøpt i vanlig handel er det beste for brukeren. Da kan det hende at man må kjøpe produktet selv. Dette gjelder f.eks. PC og vanlige mobiltelefoner.