Kognitive hjelpemidler

  • Hukommelsesproblemer – arbeidshukommelse og langtidshukommelse
  • Initiativ - vanskelig å ta initiativ til hverdagslige aktiviteter
  • Tidsoppfattelse – Vanskelig å passe tider, forstå tidsbegrepet, begynne og avslutte
  • Struktur – Problemer med å holde orden og oversikt, organisere seg og livet sitt
  • Isolering – Problemer med å være delaktig i samfunnet