Hvordan går jeg fram ved behov for utprøving

For å oppnå en vellykket hjelpemiddelformidling er det ofte nødvendig å prøve ut et hjelpemiddel i forkant av søknad. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i din bydel/kommune for å få informasjon og hjelp til å prøve det aktuelle hjelpemiddelet. Visse hjelpemidler skal alltid prøves ut/ utredes i samarbeid med hjelpemiddelsentralen før søknaden sendes inn.

Utprøvingssenteret

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har et flott utprøvingssenter som vi ønsker brukere og samarbeidspartnere velkomne til å benytte. Her er det mulig å prøve ut ulike typer hjelpemidler, enten ved timeavtaler eller drop-in besøk. Les mer om utprøvingssenteret.

Ved behov for bistand fra en rådgiver på hjelpemiddelsentralen må du be om en timeavtale. Dette gjøres ved å kontakte din lokale terapeut som hjelper deg å fylle ut og sende inn skjemaet Hjelp til vurdering og utprøving av hjelpemidler. Tilleggsskjema og aktuell dokumentasjon legges ved der dette er påkrevd. Husk også å alltid legge ved førstesiden. Førsteside og tilleggsskjemaer finner du ved å følge linken over.

Når du har fylt ut og sendt inn dette skjemaet, vil du eller terapeuten din bli kontaktet av en av våre rådgivere for timeavtale. Utprøvingene vil som hovedregel skje på hjelpemiddelsentralen, men kan også skje i hjemmet, når spesielle forhold tilsier det. Dette avtales når rådgiveren fra hjelpemiddelsentralen tar kontakt med deg eller terapeuten din for å avtale tid for utprøving.

Noen hjelpemidler skal alltid prøves ut/utredes i forkant av søknad

Innen noen spesifikke områder skal hjelpemiddelsentralen alltid involveres i sakene i forkant av søknad. Dette gjelder følgende områder:

I disse sakene skal skjemaet "Hjelp til vurdering og utprøving" vedlagt aktuelle tilleggsskjema/vedlegg sendes inn i forkant av søknad.

Hjelpemiddelsentralen anbefaler også utprøving før søknad innen flere områder. Dette gjelder spesielt følgende produktgrupper:

  • hjelpemotor til manuelle rullestoler
  • elektriske rullestoler
  • løftestoler

I disse sakene ber vi ikke om utredningsskjema i forkant, men anbefaler utprøving på utprøvingssenteret eller hos leverandør. Ved behov for utprøving av elektrisk rullestol med leverandør, skal hjelpemiddelsentralen alltid kontaktes i forkant. Det må alltid informeres på søknaden at hjelpemidlet er prøvd ut.

Er det behov for bistand ved utprøving i andre saker, skal utredningsskjema og eventuelt aktuelt hjelpeskjema sendes inn. 

Se følgende side for saksgang i boligsaker: Slik søker du bolighjelpemidler