Synshjelpemidler

 Synskofferten

Rutiner

Råd om kjøp av PC og skjerm

Råd om kjøp av bord til skole eller arbeidsplass