Telefon

Ring 407 02 815 eller send SMS til 959 23 310.

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med tolk når som helst på døgnet. Klikk her for telefonnummer til akuttvakttjenesten.

E-post

tolk.moreogromsdal@nav.no

Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

Besøks- og postadresse

Langrabben 4, 6013 Ålesund

Vi har åpent på hverdager mellom kl. 09.00-14.30.

Bildetolking

Klikk her for kontaktinformasjon til bildetolktjenesten.