Godkjente bestillarar i første- og andrelinjetenesten og brukar med brukarpass kan benytte bestillingsordninga. Husk at du må skrive ut ei førsteside pr.bestilling på brukar som du sender med.

Bestillingslister og katalog er oppdatert og ligg under relatert informasjon til høgre. 

Dei som grunngjev søknaden må ha gjennomført e-læringsprogrammet. Følg denne lenka til e-læringsprogrammet.