Rekrutteringsbistand fra NAV

  • kan bistå med å rekruttere lokalt, regionalt og nasjonalt til ulike bransjer
  • avklarer aktuelle kandidater
  • kan inngå samarbeidsavtale med din virksomhet/bedrift om rekruttering
  • kan bistå med å rekruttere arbeidskraft fra Europa, når det ikke er kvalifisert arbeidskraft i Norge