Inngå privat avtale om barnebidrag

Dere kan inngå en privat avtale om barnebidrag, uten å involvere NAV. Det er både enkelt og fleksibelt.

Forsørging av barn er i utgangspunktet et privat forhold mellom foreldrene. Hvis dere sammen kan komme fram til en avtale om barnebidrag som begge er tilfreds med, er det ikke nødvendig å informere eller involvere NAV.

Avtalen som dere inngår er i utgangspunktet like bindende som et vedtak fra NAV.

Hvordan inngå avtale privat?

Dere kan benytte skjema som ligger under "skjema og søknad", når dere skal inngå avtalen.

Ved å inngå en privat avtale trenger dere ikke å betale gebyr til NAV.

Hva skal avtalen inneholde?

Dersom dere ikke ønsker å benytte skjemaet «privat avtale om barnebidrag» ber vi dere være oppmerksom på at det må fremgå:

  • beløpet dere har avtalt per måned
  • for hvilket barn beløpet gjelder
  • fra hvilket tidspunkt avtalen gjelder fra
  • signatur på avtalen fra begge parter

Hvordan beregne bidragets størrelse?

Ved en privat avtale står dere fritt til å avtale hvilket som helst beløp og kan i større grad tilpasse bidraget til deres situasjon.

Dere kan bruke NAVs bidragskalkulator for å beregne bidragets størrelse. Ut fra opplysninger som du oppgir om partene og barnet beregnes bidraget slik NAV ville fastsatt bidraget. Beregningen tar hensyn til hva det koster å forsørge barnet, foreldrenes inntekt, barnets inntekt og omfanget av samvær mellom barnet og den bidragspliktige.

Betaling av barnebidraget

Dere kan overføre bidraget dere imellom uten å involvere det offentlige, eller dere kan søke NAV om å administrere betalingen.

Dersom dere vil at NAV skal administrere betalingen av barnebidraget, krysser dere av for at NAV skal innkreve bidraget, og sender kopi av avtalen til NAV.

En private avtale forhindrer ikke at dere på et senere tidspunkt kan søke om at NAV fastsetter bidraget, dersom en av dere ikke lengre ønsker å fortsette med den private avtalen.

Vær oppmerksom på at dersom NAV skal kunne kreve inn en avtale om bidrag, må avtalen være skriftlig.