Antall mottakere av supplerende stønad. Antall og andel med redusert ytelse. Kjønn. Mars 2010 - 2020

Kvinner

Menn