Har du ikke fått dekket lønn for overført ferie som ikke er tatt ut ved konkurs?