NAV Drammen

Kopier lenkeLenken er kopiert
  • Hjelp til å komme i jobb
  • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgivning
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
  • Kommunal bolig
  • Oppfølging av personer i fengsel
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert