NAV Ålesund

Kopier lenkeLenken er kopiert
  • Hjelp til å komme i jobb
  • Hjelp i nødssituasjoner, for eksempel midlertidig botilbud eller økonomisk sosialhjelp
  • Økonomi- og gjeldsrådgivning
  • Tilgang til PC
  • Hjelp til å bruke digitale tjenester hvis du trenger det
  • Utstedelse av sjøfartsbok og formidling av sjøfolk
  • Frivillig og tvungen forvaltning av privatøkonomi
  • Oppfølging av personer med rusproblemer
  • Oppfølging av personer med psykiske helseproblemer
  • Kommunal bolig
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert