Forholdstall og delingstall

  • Levealdersjustering: Dersom levealderen i befolkningen øker mellom årskull, så vil delingstallene og forholdstallene føre til at den årlige pensjonen reduseres noe fra årskull til årskull som følge av at yngre årskull kan regne med flere år som pensjonist. Dette gjelder for en gitt uttaksalder. Den enkelte kan kompensere for levealdersjusteringen ved å utsette uttaket av pensjon noe.
  • Fleksibelt uttak: Jo tidligere man tar ut pensjon, jo flere år kan man regne med å være pensjonist, og omvendt ved utsatt uttak av pensjon. Delingstallene og forholdstallene er fastsatt nøytralt, slik at den samlede pensjonen man kan regne med å få utbetalt gjennom livsløpet ikke vil påvirkes av valg av uttaksalder. Den årlige pensjonen vil derfor øke jo lenger man utsetter uttaket av pensjon.