Arbeidssøkere med dagpenger eller tiltakspenger – hva skal du føre på meldekortet

Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i dagpenger eller tiltakspenger. På meldekortet skal du derfor ikke føre fravær. Du skal heller ikke skal føre sykdom, med mindre du er sykmeldt og skal ha sykepenger.

Spesielt for dagpenger

Har du hjemmekontor og jobber, skal du føre opp arbeid på vanlig måte. Har du fravær fra jobb på grunn av karantene, men får betalt lønn, skal du føre opp de timene du skulle ha jobbet.

Mottakere av arbeidsavklaringspenger – hva skal du føre på meldekortet

Om du ikke kan jobbe eller delta på aktiviteter som følge av smitte eller av hensyn til smittevern, skal det ikke føre til trekk i arbeidsavklaringspengene. For arbeidsavklaringspenger innebærer dette ikke endringer i hva du fører på meldekortene.