Koronasituasjonen: Hva skal jeg føre på meldekortet?

  • lærlinger som har en lærekontrakt
  • lærekandidater med opplæringskontrakt
  • praksisbrevkandidater