Førerhund

Førerhunder har fått opplæring i å hjelpe deg som er blind eller svært svaksynt til å ta deg frem innendørs og utendørs.

Hvem kan få førerhund?

Du må enten ha

  • en synsstyrke (visus) på 3/60 (0.05) eller dårligere etter korreksjon med vanlig brilleglass (tilsvarende fingertelling på tre meter eller mindre)
  • innskrenkninger i synsfeltet

Andre forhold som kan spille inn er varierende syn på grunn av nedsatt mørkesyn, nedsatt kontrastsyn og redusert tilpassing til skiftende lysforhold, som kan oppstå ved enkelte øyesykdommer.

Helsekrav
Din alminnelige helsetilstand må være god nok til at du kan gå tur med hunden ute hver dag.

Andre krav: 

  • Du må kunne bruke og stelle hunden på en tilfredsstillende måte.
  • Ditt hundehold må ikke medføre helsemessige problemer, for eksempel allergi, for personer i dine nære omgivelser.
  • Hvis du er i arbeid eller under utdanning er det en forutsetning at hunden kan være med på arbeidsplassen eller skolen.

Hvor har førerhunden adgang?

En førerhund betegnes som et hjelpemiddel og har derfor adgang til blant annet spisesteder, overnattingssteder, matbutikker, taxi og annen offentlig kommunikasjon.

Dette er nedfelt i lover og forskrifter, se næringsmiddelhygieneforskriften § 14 & § 15, diskriminerings og tilgjengelighetsloven § 4 & § 6 samt i yrkestransportloven.

ID-kort på engelsk

Det er nå mulig å få ID-kort på engelsk for deg som har førerhund. Dette kortet må bestilles hos NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum. Ønsker du et slikt kort, kan du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum på telefon 407 02 804 eller per e-post: nav.hot.innlandet.elverum@nav.no

Hvordan søker du?

Når du skal søke om førerhund for første gang, bruker du skjemaet ”Søknad om førerhund”. Søknaden må inneholde

  • en uttalelse fra øyelege
  • en legeerklæring om alminnelig helsetilstand

Hvis noen i dine nærmeste omgivelser er allergisk mot hund, må det også legges ved resultat av en allergitest med uttalelse fra lege som sier noe om hvor sterke plagene ved allergien er.

Når NAV mottar søknaden fattes det et foreløpig vedtak om forkurs. Du blir kontaktet av Stiftelsen Lions Førerhundskole og Mobilitysenter for å avtale tidspunkt for når du skal delta på kurset.

Etter at du har deltatt på forkurs avgjøres det om du kan godkjennes for samtrening med hund eller ikke. Hvis du blir godkjent som potensiell førerhundbruker, vil du motta et skriftlig vedtak om dette fra NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum.

Andre aktuelle ordninger