Førerhund

  • en synsstyrke (visus) på 3/60 (0.05) eller dårligere etter korreksjon med vanlig brilleglass (tilsvarende fingertelling på tre meter eller mindre)
  • innskrenkninger i synsfeltet
  • Du må kunne bruke og stelle hunden på en tilfredsstillende måte.
  • Ditt hundehold må ikke medføre helsemessige problemer, for eksempel allergi, for personer i dine nære omgivelser.
  • Hvis du er i arbeid eller under utdanning er det en forutsetning at hunden kan være med på arbeidsplassen eller skolen.
  • en uttalelse fra øyelege
  • en legeerklæring om alminnelig helsetilstand