NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum - kontorinformasjon

Åpningstider i sommer er kl 09.00 - 13.00.
Fra og med 21. august er åpningstidene 09.00 - 15.00.

Tolketjenesten i Innlandet

Akutt reparasjon av hjelpemidler

Lokal side for NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet