Prislister på brystproteser

Arbeids- og velferdsetaten inngår avtale med leverandører om levering og pris på brystproteser.

Søknadsskjemaet finner du her.

Oversikten kan også lastes ned i semikolondelt tekstformat. Høyreklikk og velg "Lagre mål som ..." eller tilsvarende:

For å få med nye produkter og endringer på listen som gjelder fra 1. april 2021, er fristen for innsendelse av søknad mandag 8. februar 2021. Søknaden sendes nav.anskaffelser@nav.no.

Til informasjon
Det er gjort endringer i rundskrivet til Folketrygdloven § 10-7 i - Ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk punkt 8.4, slik at maksimal netto pris for ny brystprotese er endret fra kroner 1400,- til kroner 1500,-.

Vi har også informasjon om produktoversikter på hjelpemidler