Om NAV Bilsenter

NAV Bilsenter er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter med ansvar for formidling av bil og spesialutstyr. NAV Bilsenter er lokalisert ved fem ulike hjelpemiddelsentraler, og betjener brukere etter følgende inndeling:

 • Bilsenter Nord-Norge  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark 
  • Omfatter Finnmark, Troms og Nordland (nord for Saltfjellet) 
 • Bilsenter Midt-Norge  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag 
  • Omfatter Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland (sør for Saltfjellet) og Innlandet (nordlige deler) 
 • Bilsenter Østlandet  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo  
  • Omfatter Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet (sørlige deler) 
 • Bilsenter Vest-Norge  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Vestland  
  • Omfatter Vestland  
 • Bilsenter Sørvest-Norge  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland  
  • Omfatter Rogaland og Agder 

Det enkelte bilsenteret behandler alle søknader om stønad til bil og spesialutstyr innenfor sitt geografiske område. Hvert bilsenter er tverrfaglig sammensatt av saksbehandlere, ergo- og fysioterapeuter, tekniske rådgivere og innkjøpere. Ved innvilgelse av stønad til bil, er bilsenteret ansvarlig for å kartlegge brukerens behov, bestille bil og utstyr, samt følge opp saken både underveis i prosessen og etter utlevering.  

Utprøving ved NAV Bilsenter 

Brukere som får innvilget stønad til bil eller spesialutstyr blir innkalt til utprøving ved NAV Bilsenter. I saker der det er uklart om brukeren oppfyller vilkårene for å få stønaden innvilget, kaller bilsenteret inn til funksjonsvurdering av brukeren som en del av søknadsbehandlingen.

Utprøvingen består av en kartleggingssamtale og en praktisk utprøving av bil og spesialutstyr. Det enkelte bilsenteret har egen bilhall med en eller flere demonstrasjonsbiler og et utvalg spesialutstyr. Utprøvingen munner ut i en skriftlig rapport, som danner grunnlag for det endelige vedtaket på bil og spesialutstyr.