Om NAV Bilsenter

 • Bilsenter Nord-Norge  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark 
  • Omfatter Finnmark, Troms og Nordland (nord for Saltfjellet) 
 • Bilsenter Midt-Norge  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag 
  • Omfatter Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland (sør for Saltfjellet) og Innlandet (nordlige deler) 
 • Bilsenter Østlandet  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo  
  • Omfatter Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet (sørlige deler) 
 • Bilsenter Vest-Norge  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Vestland  
  • Omfatter Vestland  
 • Bilsenter Sørvest-Norge  
  • Lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland  
  • Omfatter Rogaland og Agder