Bolig

Bostøtte, midlertidig botilbud, varig bolig, leie kommunal bolig med videre.

Bostøtte (husbanken.no)

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Publisert: 11.12.2015 | Sist endret: 11.12.2015

Midlertidig botilbud (nødssituasjon)

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Publisert: 22.02.2019 | Sist endret: 09.12.2019

Leie kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du har problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold.

Publisert: 13.02.2017 | Sist endret: 13.02.2017

Hjelp fra NAV til å skaffe varig bolig

Hvis du ikke klarer å finne deg en passende bolig på grunn av økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte årsaker, kan NAV-kontoret hjelpe deg med å skaffe en varig bolig.

Publisert: 13.02.2017 | Sist endret: 05.10.2020

Leie privat

Når du skal skaffe deg bolig, er det lurt å tenke på hvilken type bolig som passer for deg, eventuelle barn og de du bor sammen med.

Publisert: 12.06.2017 | Sist endret: 08.06.2020

Kjøpe bolig

Det kan være krevende å etablere seg på boligmarkedet.

Publisert: 12.06.2017 | Sist endret: 27.10.2020