Sykepengetilfeller betalt av folketrygden. 2 kvartal 2002-2016. Antall