Sykefraværstilfeller 3 kv 2001-2009. Diagnose og kjønn. Antall.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
I alt 422 524 438 030 427 669 367 182 388 336 408 574 421 195 455 431 497 876
Allment og uspesifisert 22 176 23 073 21 742 18 513 20 183 22 324 23 807 26 552 29 353
Sykdom fordøyelses organene 24 869 27 587 24 605 21 508 23 036 25 063 26 749 30 785 29 471
Hjertekar sykd. 13 665 14 242 14 289 12 251 12 750 13 655 13 901 14 415 14 978
Muskel/skjelett-lidelser 168 026 172 826 170 353 143 236 149 951 152 725 157 873 169 280 168 275
... herav rygglidelser 53 613 54 446 52 082 41 953 43 764 43 987 46 088 48 807 47 770
... herav nakke/skulder/arm 37 574 38 709 38 545 31 388 33 139 33 644 35 380 37 899 37 627
Sykdom nervesystemet 17 068 18 560 19 186 16 819 18 447 18 873 19 846 21 678 22 307
Psykiske lidelser 51 221 55 852 56 036 49 401 51 617 55 350 56 434 63 416 67 715
... herav lettere psykiske lid 15 691 18 045 18 862 17 474 21 945 25 392 27 757 32 467 35 646
... herav angst/depressive lid 33 152 35 626 35 235 30 066 27 771 27 863 26 485 28 208 29 430
Sykdommer i luftveiene 62 860 61 092 56 674 46 749 51 193 56 841 58 298 59 717 96 154
Svangerskaps-sykdommer 15 349 16 709 18 849 18 584 19 543 20 330 20 966 23 471 23 828
Andre lidelser 47 290 48 089 45 935 40 121 41 616 43 413 43 321 46 117 45 795
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Menn I alt 178 725 184 413 176 890 149 693 156 966 164 674 168 163 181 925 196 703
Allment og uspesifisert 9 120 9 360 8 907 7 608 8 301 9 015 9 453 10 620 11 183
Sykdom fordøyelses organene 11 376 12 219 10 891 9 825 10 250 11 096 11 752 13 328 12 702
Hjertekar sykd. 7 864 8 210 8 192 6 999 7 222 7 760 7 676 8 129 8 450
Muskel/skjelett-lidelser 78 325 81 022 78 565 65 628 68 264 69 463 71 065 76 946 75 643
... herav rygglidelser 27 745 27 877 26 360 20 846 21 950 21 877 22 873 24 350 23 695
... herav nakke/skulder/arm 14 428 15 261 15 007 12 132 12 755 13 063 13 293 14 846 14 732
Sykdom nervesystemet 6 637 7 217 7 283 6 315 6 915 6 838 7 162 7 639 7 687
Psykiske lidelser 19 038 20 721 20 653 17 594 18 337 19 593 19 668 22 343 23 793
... herav lettere psykiske lid 5 737 6 673 6 852 6 016 7 554 8 620 9 336 10 914 11 917
... herav angst/depressive lid 11 965 12 764 12 669 10 537 9 758 9 813 9 127 9 961 10 564
Sykdommer i luftveiene 25 927 25 248 23 014 19 133 20 722 22 957 23 685 24 172 38 959
Svangerskaps-sykdommer 112 102 91 78 65 100 104 94 80
Andre lidelser 20 326 20 314 19 294 16 513 16 890 17 852 17 598 18 654 18 206
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Kvinner I alt 243 799 253 617 250 779 217 489 231 370 243 900 253 032 273 506 301 173
Allment og uspesifisert 13 056 13 713 12 835 10 905 11 882 13 309 14 354 15 932 18 170
Sykdom fordøyelses organene 13 493 15 368 13 714 11 683 12 786 13 967 14 997 17 457 16 769
Hjertekar sykd. 5 801 6 032 6 097 5 252 5 528 5 895 6 225 6 286 6 528
Muskel/skjelett-lidelser 89 701 91 804 91 788 77 608 81 687 83 262 86 808 92 334 92 632
... herav rygglidelser 25 868 26 569 25 722 21 107 21 814 22 110 23 215 24 457 24 075
... herav nakke/skulder/arm 23 146 23 448 23 538 19 256 20 384 20 581 22 087 23 053 22 895
Sykdom nervesystemet 10 431 11 343 11 903 10 504 11 532 12 035 12 684 14 039 14 620
Psykiske lidelser 32 183 35 131 35 383 31 807 33 280 35 757 36 766 41 073 43 922
... herav lettere psykiske lid 9 954 11 372 12 010 11 458 14 391 16 772 18 421 21 553 23 729
... herav angst/depressive lid 21 187 22 862 22 566 19 529 18 013 18 050 17 358 18 247 18 866
Sykdommer i luftveiene 36 933 35 844 33 660 27 616 30 471 33 884 34 613 35 545 57 195
Svangerskaps-sykdommer 15 237 16 607 18 758 18 506 19 478 20 230 20 862 23 377 23 748
Andre lidelser 26 964 27 775 26 641 23 608 24 726 25 561 25 723 27 463 27 589

Sykefraværstilfeller 3 kv 2001-2009. Diagnose og kjønn. Prosent.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,2 5,3 5,1 5,0 5,2 5,5 5,7 5,8 5,9
Sykdom fordøyelses organene 5,9 6,3 5,8 5,9 5,9 6,1 6,4 6,8 5,9
Hjertekar sykd. 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,0
Muskel/skjelett-lidelser 39,8 39,5 39,8 39,0 38,6 37,4 37,5 37,2 33,8
... herav rygglidelser 12,7 12,4 12,2 11,4 11,3 10,8 10,9 10,7 9,6
... herav nakke/skulder/arm 8,9 8,8 9,0 8,5 8,5 8,2 8,4 8,3 7,6
Sykdom nervesystemet 4,0 4,2 4,5 4,6 4,8 4,6 4,7 4,8 4,5
Psykiske lidelser 12,1 12,8 13,1 13,5 13,3 13,5 13,4 13,9 13,6
... herav lettere psykiske lid 3,7 4,1 4,4 4,8 5,7 6,2 6,6 7,1 7,2
... herav angst/depressive lid 7,8 8,1 8,2 8,2 7,2 6,8 6,3 6,2 5,9
Sykdommer i luftveiene 14,9 13,9 13,3 12,7 13,2 13,9 13,8 13,1 19,3
Svangerskaps-sykdommer 3,6 3,8 4,4 5,1 5,0 5,0 5,0 5,2 4,8
Andre lidelser 11,2 11,0 10,7 10,9 10,7 10,6 10,3 10,1 9,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,1 5,1 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 5,7
Sykdom fordøyelses organene 6,4 6,6 6,2 6,6 6,5 6,7 7,0 7,3 6,5
Hjertekar sykd. 4,4 4,5 4,6 4,7 4,6 4,7 4,6 4,5 4,3
Muskel/skjelett-lidelser 43,8 43,9 44,4 43,8 43,5 42,2 42,3 42,3 38,5
... herav rygglidelser 15,5 15,1 14,9 13,9 14,0 13,3 13,6 13,4 12,0
... herav nakke/skulder/arm 8,1 8,3 8,5 8,1 8,1 7,9 7,9 8,2 7,5
Sykdom nervesystemet 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,2 4,3 4,2 3,9
Psykiske lidelser 10,7 11,2 11,7 11,8 11,7 11,9 11,7 12,3 12,1
... herav lettere psykiske lid 3,2 3,6 3,9 4,0 4,8 5,2 5,6 6,0 6,1
... herav angst/depressive lid 6,7 6,9 7,2 7,0 6,2 6,0 5,4 5,5 5,4
Sykdommer i luftveiene 14,5 13,7 13,0 12,8 13,2 13,9 14,1 13,3 19,8
Svangerskaps-sykdommer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
Andre lidelser 11,4 11,0 10,9 11,0 10,8 10,8 10,5 10,3 9,3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,4 5,4 5,1 5,0 5,1 5,5 5,7 5,8 6,0
Sykdom fordøyelses organene 5,5 6,1 5,5 5,4 5,5 5,7 5,9 6,4 5,6
Hjertekar sykd. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,3 2,2
Muskel/skjelett-lidelser 36,8 36,2 36,6 35,7 35,3 34,1 34,3 33,8 30,8
... herav rygglidelser 10,6 10,5 10,3 9,7 9,4 9,1 9,2 8,9 8,0
... herav nakke/skulder/arm 9,5 9,2 9,4 8,9 8,8 8,4 8,7 8,4 7,6
Sykdom nervesystemet 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0 4,9 5,0 5,1 4,9
Psykiske lidelser 13,2 13,9 14,1 14,6 14,4 14,7 14,5 15,0 14,6
... herav lettere psykiske lid 4,1 4,5 4,8 5,3 6,2 6,9 7,3 7,9 7,9
... herav angst/depressive lid 8,7 9,0 9,0 9,0 7,8 7,4 6,9 6,7 6,3
Sykdommer i luftveiene 15,1 14,1 13,4 12,7 13,2 13,9 13,7 13,0 19,0
Svangerskaps-sykdommer 6,2 6,5 7,5 8,5 8,4 8,3 8,2 8,5 7,9
Andre lidelser 11,1 11,0 10,6 10,9 10,7 10,5 10,2 10,0 9,2