Sykefraværstilfeller 2. kv 2001-2010. Diagnose og kjønn. Antall.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
I alt 442 179 458 334 452 893 421 482 426 610 429 654 439 954 506 898 488 492 429 686
Allment og uspesifisert 23 829 24 823 24 004 21 963 22 648 24 279 26 020 30 803 30 217 25 148
Sykdom fordøyelses organene 23 589 25 473 24 567 23 094 23 514 25 712 26 199 32 695 30 035 26 706
Hjertekar sykd. 14 894 15 671 15 859 15 293 14 366 15 344 15 709 16 780 16 674 14 703
Muskel/skjelett-lidelser 170 260 173 014 176 771 163 157 154 725 158 177 163 945 181 911 177 996 158 067
... herav rygglidelser 52 838 53 353 53 063 46 938 43 898 44 115 46 175 51 091 49 240 43 171
... herav nakke/skulder/arm 39 125 40 063 41 367 37 873 34 791 35 939 37 069 40 996 40 605 35 539
Sykdom nervesystemet 17 853 19 091 20 580 20 001 19 976 20 233 21 359 24 005 24 157 21 086
Psykiske lidelser 54 109 57 477 60 170 57 234 54 977 58 717 61 302 69 514 74 519 64 553
... herav lettere psykiske lid 16 358 19 046 19 905 20 179 22 886 26 309 29 601 35 954 39 354 33 772
... herav angst/depressive lid 35 346 36 174 38 118 35 121 30 159 30 295 29 452 30 866 32 350 28 111
Sykdommer i luftveiene 74 139 66 185 64 802 52 714 71 494 62 102 58 193 75 199 60 783 53 480
Svangerskaps-sykdommer 16 324 15 896 19 514 19 425 20 271 21 301 21 956 24 794 25 272 22 564
Andre lidelser 47 182 60 704 46 626 48 601 44 639 43 789 45 271 51 197 48 839 43 379
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Menn I alt 182 748 190 302 184 371 168 843 170 381 169 915 171 725 197 928 188 305 162 622
Allment og uspesifisert 9 512 9 728 9 315 8 530 8 947 9 444 10 051 11 642 11 087 9 114
Sykdom fordøyelses organene 10 803 11 535 11 057 10 374 10 554 11 438 11 523 14 088 12 902 11 094
Hjertekar sykd. 8 526 8 885 8 876 8 391 7 906 8 470 8 482 9 119 9 054 8 146
Muskel/skjelett-lidelser 76 917 78 916 79 714 72 937 68 993 69 688 71 523 80 242 78 186 67 826
... herav rygglidelser 26 830 26 978 26 542 23 183 21 590 21 597 22 269 24 829 24 137 20 631
... herav nakke/skulder/arm 14 233 15 151 15 654 14 218 12 952 13 482 13 533 15 338 15 409 13 283
Sykdom nervesystemet 6 718 7 228 7 786 7 479 7 298 7 182 7 229 8 140 8 095 7 055
Psykiske lidelser 19 425 20 863 21 585 20 124 19 141 20 276 20 910 23 234 25 676 21 856
... herav lettere psykiske lid 5 866 6 984 6 953 6 990 7 755 8 753 9 741 11 492 12 916 10 631
... herav angst/depressive lid 12 238 12 602 13 363 12 046 10 337 10 381 9 977 10 299 11 345 9 850
Sykdommer i luftveiene 30 818 27 713 26 921 21 496 29 784 25 734 23 985 31 165 24 224 21 058
Svangerskaps-sykdommer 140 133 133 92 101 138 109 146 128 84
Andre lidelser 19 889 25 301 18 984 19 420 17 657 17 545 17 913 20 152 18 953 16 389
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Kvinner I alt 259 431 268 032 268 522 252 639 256 229 259 739 268 229 308 970 300 187 267 064
Allment og uspesifisert 14 317 15 095 14 689 13 433 13 701 14 835 15 969 19 161 19 130 16 034
Sykdom fordøyelses organene 12 786 13 938 13 510 12 720 12 960 14 274 14 676 18 607 17 133 15 612
Hjertekar sykd. 6 368 6 786 6 983 6 902 6 460 6 874 7 227 7 661 7 620 6 557
Muskel/skjelett-lidelser 93 343 94 098 97 057 90 220 85 732 88 489 92 422 101 669 99 810 90 241
... herav rygglidelser 26 008 26 375 26 521 23 755 22 308 22 518 23 906 26 262 25 103 22 540
... herav nakke/skulder/arm 24 892 24 912 25 713 23 655 21 839 22 457 23 536 25 658 25 196 22 256
Sykdom nervesystemet 11 135 11 863 12 794 12 522 12 678 13 051 14 130 15 865 16 062 14 031
Psykiske lidelser 34 684 36 614 38 585 37 110 35 836 38 441 40 392 46 280 48 843 42 697
... herav lettere psykiske lid 10 492 12 062 12 952 13 189 15 131 17 556 19 860 24 462 26 438 23 141
... herav angst/depressive lid 23 108 23 572 24 755 23 075 19 822 19 914 19 475 20 567 21 005 18 261
Sykdommer i luftveiene 43 321 38 472 37 881 31 218 41 710 36 368 34 208 44 034 36 559 32 422
Svangerskaps-sykdommer 16 184 15 763 19 381 19 333 20 170 21 163 21 847 24 648 25 144 22 480
Andre lidelser 27 293 35 403 27 642 29 181 26 982 26 244 27 358 31 045 29 886 26 990

Sykefraværstilfeller 2 kv 2001-2010. Diagnose og kjønn. Prosent.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,4 5,4 5,3 5,2 5,3 5,7 5,9 6,1 6,2 5,9
Sykdom fordøyelses organene 5,3 5,6 5,4 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,1 6,2
Hjertekar sykd. 3,4 3,4 3,5 3,6 3,4 3,6 3,6 3,3 3,4 3,4
Muskel/skjelett-lidelser 38,5 37,7 39,0 38,7 36,3 36,8 37,3 35,9 36,4 36,8
... herav rygglidelser 11,9 11,6 11,7 11,1 10,3 10,3 10,5 10,1 10,1 10,0
... herav nakke/skulder/arm 8,8 8,7 9,1 9,0 8,2 8,4 8,4 8,1 8,3 8,3
Sykdom nervesystemet 4,0 4,2 4,5 4,7 4,7 4,7 4,9 4,7 4,9 4,9
Psykiske lidelser 12,2 12,5 13,3 13,6 12,9 13,7 13,9 13,7 15,3 15,0
... herav lettere psykiske lid 3,7 4,2 4,4 4,8 5,4 6,1 6,7 7,1 8,1 7,9
... herav angst/depressive lid 8,0 7,9 8,4 8,3 7,1 7,1 6,7 6,1 6,6 6,5
Sykdommer i luftveiene 16,8 14,4 14,3 12,5 16,8 14,5 13,2 14,8 12,4 12,4
Svangerskaps-sykdommer 3,7 3,5 4,3 4,6 4,8 5,0 5,0 4,9 5,2 5,3
Andre lidelser 10,7 13,2 10,3 11,5 10,5 10,2 10,3 10,1 10,0 10,1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,2 5,1 5,1 5,1 5,3 5,6 5,9 5,9 5,9 5,6
Sykdom fordøyelses organene 5,9 6,1 6,0 6,1 6,2 6,7 6,7 7,1 6,9 6,8
Hjertekar sykd. 4,7 4,7 4,8 5,0 4,6 5,0 4,9 4,6 4,8 5,0
Muskel/skjelett-lidelser 42,1 41,5 43,2 43,2 40,5 41,0 41,6 40,5 41,5 41,7
... herav rygglidelser 14,7 14,2 14,4 13,7 12,7 12,7 13,0 12,5 12,8 12,7
... herav nakke/skulder/arm 7,8 8,0 8,5 8,4 7,6 7,9 7,9 7,7 8,2 8,2
Sykdom nervesystemet 3,7 3,8 4,2 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,3 4,3
Psykiske lidelser 10,6 11,0 11,7 11,9 11,2 11,9 12,2 11,7 13,6 13,4
... herav lettere psykiske lid 3,2 3,7 3,8 4,1 4,6 5,2 5,7 5,8 6,9 6,5
... herav angst/depressive lid 6,7 6,6 7,2 7,1 6,1 6,1 5,8 5,2 6,0 6,1
Sykdommer i luftveiene 16,9 14,6 14,6 12,7 17,5 15,1 14,0 15,7 12,9 12,9
Svangerskaps-sykdommer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Andre lidelser 10,9 13,3 10,3 11,5 10,4 10,3 10,4 10,2 10,1 10,1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,5 5,6 5,5 5,3 5,3 5,7 6,0 6,2 6,4 6,0
Sykdom fordøyelses organene 4,9 5,2 5,0 5,0 5,1 5,5 5,5 6,0 5,7 5,8
Hjertekar sykd. 2,5 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5
Muskel/skjelett-lidelser 36,0 35,1 36,1 35,7 33,5 34,1 34,5 32,9 33,2 33,8
... herav rygglidelser 10,0 9,8 9,9 9,4 8,7 8,7 8,9 8,5 8,4 8,4
... herav nakke/skulder/arm 9,6 9,3 9,6 9,4 8,5 8,6 8,8 8,3 8,4 8,3
Sykdom nervesystemet 4,3 4,4 4,8 5,0 4,9 5,0 5,3 5,1 5,4 5,3
Psykiske lidelser 13,4 13,7 14,4 14,7 14,0 14,8 15,1 15,0 16,3 16,0
... herav lettere psykiske lid 4,0 4,5 4,8 5,2 5,9 6,8 7,4 7,9 8,8 8,7
... herav angst/depressive lid 8,9 8,8 9,2 9,1 7,7 7,7 7,3 6,7 7,0 6,8
Sykdommer i luftveiene 16,7 14,4 14,1 12,4 16,3 14,0 12,8 14,3 12,2 12,1
Svangerskaps-sykdommer 6,2 5,9 7,2 7,7 7,9 8,1 8,1 8,0 8,4 8,4
Andre lidelser 10,5 13,2 10,3 11,6 10,5 10,1 10,2 10,0 10,0 10,1