Sykefraværstilfeller 2 kvartal 2003-2009. Fylke og kjønn. Totalt, gradert og aktiv sykmelding.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
I alt 452 893 421 482 426 610 429 654 439 954 506 898 488 492
Østfold 25 267 23 812 23 057 23 788 24 775 28 347 26 648
Akershus 53 862 50 235 50 628 50 873 51 739 59 048 57 125
Oslo 57 458 54 250 54 648 55 146 55 714 64 322 63 034
Hedmark 17 896 16 498 16 380 16 456 16 324 18 785 17 887
Oppland 17 799 16 169 16 535 16 604 16 856 18 887 18 107
Buskerud 25 503 23 678 24 156 24 279 25 309 28 308 28 209
Vestfold 19 431 17 637 17 632 18 094 18 171 21 563 20 041
Telemark 15 316 13 835 13 718 14 059 14 420 16 448 15 873
Aust-Agder 8 169 7 741 8 074 7 860 8 114 9 884 9 589
Vest-Agder 13 600 12 294 12 628 12 783 12 897 15 135 15 184
Rogaland 33 246 30 540 31 897 33 741 34 352 40 642 40 062
Hordaland 46 350 43 616 44 507 44 379 46 095 54 163 51 637
Sogn og Fjordane 10 152 9 077 8 794 8 709 8 874 9 885 9 399
Møre og Romsdal 22 232 20 676 21 959 21 666 22 772 26 004 24 910
Sør-Trøndelag 26 143 24 925 25 203 24 427 25 706 29 703 28 291
Nord-Trøndelag 11 428 10 555 10 645 10 768 11 230 13 093 12 506
Nordland 23 190 20 791 21 055 20 805 21 054 23 742 22 186
Troms 17 288 16 978 17 056 17 088 17 506 19 823 18 917
Finnmark 8 556 8 134 7 996 8 078 7 994 9 056 8 824
Uoppgitt 7 41 42 51 52 60 63
Menn I alt 184 371 168 843 170 381 169 915 171 725 197 928 188 305
Østfold 10 841 10 135 9 665 9 797 10 233 11 522 10 777
Akershus 21 100 19 287 19 372 19 288 19 386 21 960 21 334
Oslo 22 446 20 721 20 959 21 099 21 202 24 872 24 107
Hedmark 7 502 6 798 6 603 6 773 6 584 7 543 7 074
Oppland 7 419 6 711 6 896 6 618 6 604 7 422 6 967
Buskerud 10 431 9 490 9 732 9 585 9 893 11 264 10 977
Vestfold 7 958 6 942 7 104 7 239 7 167 8 646 7 929
Telemark 6 454 5 826 5 552 5 684 5 856 6 571 6 453
Aust-Agder 3 464 3 296 3 449 3 384 3 395 4 200 3 844
Vest-Agder 6 284 5 396 5 464 5 434 5 514 6 317 6 267
Rogaland 13 852 12 720 13 439 13 965 13 947 16 547 15 783
Hordaland 19 096 17 712 17 911 17 852 18 029 21 076 19 901
Sogn og Fjordane 4 161 3 727 3 552 3 516 3 449 3 937 3 499
Møre og Romsdal 9 118 8 195 8 793 8 577 8 960 10 159 9 718
Sør-Trøndelag 10 635 10 056 10 045 9 471 9 923 11 339 10 536
Nord-Trøndelag 4 765 4 322 4 364 4 350 4 394 5 184 4 730
Nordland 9 041 8 106 8 264 8 064 7 907 9 098 8 503
Troms 6 667 6 395 6 403 6 271 6 319 6 998 6 776
Finnmark 3 133 2 991 2 801 2 940 2 956 3 261 3 120
Uoppgitt 4 17 13 8 7 12 10
Kvinner I alt 268 522 252 639 256 229 259 739 268 229 308 970 300 187
Østfold 14 426 13 677 13 392 13 991 14 542 16 825 15 871
Akershus 32 762 30 948 31 256 31 585 32 353 37 088 35 791
Oslo 35 012 33 529 33 689 34 047 34 512 39 450 38 927
Hedmark 10 394 9 700 9 777 9 683 9 740 11 242 10 813
Oppland 10 380 9 458 9 639 9 986 10 252 11 465 11 140
Buskerud 15 072 14 188 14 424 14 694 15 416 17 044 17 232
Vestfold 11 473 10 695 10 528 10 855 11 004 12 917 12 112
Telemark 8 862 8 009 8 166 8 375 8 564 9 877 9 420
Aust-Agder 4 705 4 445 4 625 4 476 4 719 5 684 5 745
Vest-Agder 7 316 6 898 7 164 7 349 7 383 8 818 8 917
Rogaland 19 394 17 820 18 458 19 776 20 405 24 095 24 279
Hordaland 27 254 25 904 26 596 26 527 28 066 33 087 31 736
Sogn og Fjordane 5 991 5 350 5 242 5 193 5 425 5 948 5 900
Møre og Romsdal 13 114 12 481 13 166 13 089 13 812 15 845 15 192
Sør-Trøndelag 15 508 14 869 15 158 14 956 15 783 18 364 17 755
Nord-Trøndelag 6 663 6 233 6 281 6 418 6 836 7 909 7 776
Nordland 14 149 12 685 12 791 12 741 13 147 14 644 13 683
Troms 10 621 10 583 10 653 10 817 11 187 12 825 12 141
Finnmark 5 423 5 143 5 195 5 138 5 038 5 795 5 704
Uoppgitt 3 24 29 43 45 48 53

Graderte sykefraværstilfeller 2 kvartal 2003-2009. Fylke og kjønn. Prosent

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I alt 13,0 14,7 18,9 19,7 20,1 19,6 21,1
Østfold 11,6 13,3 19,0 19,4 19,7 19,4 21,2
Akershus 14,4 16,4 19,6 20,6 21,6 20,8 22,4
Oslo 13,8 15,0 18,5 19,6 19,8 19,7 20,4
Hedmark 14,1 16,3 21,4 22,8 23,0 22,1 24,1
Oppland 15,7 17,3 19,9 22,2 21,9 22,1 23,0
Buskerud 13,9 16,1 19,9 20,3 20,9 20,0 21,3
Vestfold 13,2 15,6 22,1 22,7 22,7 22,2 24,3
Telemark 13,2 15,8 20,8 21,9 21,6 20,3 22,0
Aust-Agder 14,8 16,3 18,7 20,5 19,5 19,9 21,6
Vest-Agder 14,1 15,6 20,5 21,6 20,5 20,0 22,0
Rogaland 10,9 12,2 15,9 16,0 17,1 16,2 17,5
Hordaland 11,7 12,4 16,7 17,5 17,9 18,3 19,0
Sogn og Fjordane 11,5 13,1 19,5 20,5 20,9 20,2 22,0
Møre og Romsdal 12,8 14,7 17,6 19,1 19,7 19,5 20,5
Sør-Trøndelag 13,7 15,7 21,1 22,1 21,7 20,4 23,3
Nord-Trøndelag 13,2 15,6 19,6 20,0 21,2 19,0 20,3
Nordland 11,6 13,1 17,8 17,6 18,8 18,9 20,1
Troms 12,1 13,2 18,9 19,0 19,8 18,8 20,6
Finnmark 8,8 11,5 16,2 17,7 16,8 19,0 20,3
Uoppgitt 14,3 12,2 19,0 11,8 19,2 15,0 12,7
Menn I alt 8,9 10,4 14,3 14,8 14,9 14,4 15,8
Østfold 8,4 10,4 15,4 15,3 15,8 15,4 17,7
Akershus 9,7 11,3 14,2 15,3 16,0 15,3 17,3
Oslo 8,8 10,2 13,1 13,5 13,5 13,5 14,3
Hedmark 10,0 12,2 16,7 18,0 18,1 16,7 18,7
Oppland 11,6 13,6 15,8 18,1 18,4 17,2 19,0
Buskerud 10,7 12,3 16,1 16,6 16,3 15,8 17,0
Vestfold 10,0 11,9 17,8 18,7 18,6 17,6 20,2
Telemark 9,6 12,6 17,1 17,5 16,8 16,1 17,3
Aust-Agder 11,8 12,5 15,3 16,2 14,5 15,5 17,3
Vest-Agder 11,0 12,1 16,7 17,5 15,9 15,8 18,1
Rogaland 7,4 7,9 11,5 10,8 11,7 10,6 12,0
Hordaland 7,6 7,9 11,5 12,2 12,2 12,4 12,8
Sogn og Fjordane 7,4 8,7 14,8 15,3 15,8 14,6 16,2
Møre og Romsdal 8,0 10,4 12,8 14,6 14,2 14,0 14,6
Sør-Trøndelag 8,9 10,9 16,5 17,3 16,2 15,5 17,6
Nord-Trøndelag 9,9 11,2 14,9 16,0 17,0 14,9 15,7
Nordland 7,3 8,9 13,2 12,8 14,0 13,8 14,3
Troms 7,4 8,7 14,4 13,7 14,7 13,5 15,8
Finnmark 5,0 8,3 12,8 12,9 12,0 12,5 14,3
Uoppgitt . . 7,7 . 14,3 16,7 .
Kvinner I alt 15,8 17,5 22,0 22,9 23,4 23,0 24,3
Østfold 14,0 15,4 21,7 22,3 22,5 22,1 23,5
Akershus 17,4 19,6 23,0 23,8 25,0 24,0 25,5
Oslo 16,9 18,0 21,8 23,3 23,8 23,6 24,2
Hedmark 17,0 19,1 24,6 26,2 26,3 25,7 27,6
Oppland 18,6 20,0 22,9 24,9 24,2 25,2 25,6
Buskerud 16,1 18,7 22,4 22,8 23,8 22,7 24,0
Vestfold 15,4 18,0 25,0 25,3 25,4 25,4 27,1
Telemark 15,9 18,2 23,4 24,8 24,8 23,0 25,2
Aust-Agder 17,0 19,1 21,3 23,7 23,0 23,3 24,5
Vest-Agder 16,8 18,4 23,4 24,6 24,0 23,1 24,8
Rogaland 13,4 15,3 19,1 19,7 20,8 20,0 21,1
Hordaland 14,6 15,5 20,2 21,1 21,6 22,0 22,9
Sogn og Fjordane 14,4 16,1 22,8 24,1 24,2 23,9 25,4
Møre og Romsdal 16,1 17,5 20,8 22,1 23,3 23,0 24,3
Sør-Trøndelag 17,0 19,0 24,1 25,2 25,2 23,5 26,6
Nord-Trøndelag 15,6 18,7 22,8 22,7 24,0 21,7 23,0
Nordland 14,3 15,9 20,7 20,7 21,6 22,0 23,7
Troms 15,1 15,9 21,6 22,1 22,7 21,7 23,3
Finnmark 11,1 13,3 18,1 20,4 19,7 22,7 23,6
Uoppgitt 33,3 20,8 24,1 14,0 20,0 14,6 15,1

Aktive sykefraværstilfeller 2 kvartal 2003-2009. Fylke og kjønn. Prosent

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I alt 4,1 3,8 2,0 2,1 1,8 2,0 1,2
Østfold 4,3 3,8 2,2 2,1 2,0 2,2 1,0
Akershus 3,2 3,2 1,3 1,4 1,1 1,2 0,8
Oslo 2,3 2,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
Hedmark 4,8 4,2 2,6 2,4 2,3 2,3 1,3
Oppland 4,7 4,6 2,7 2,4 2,3 2,7 1,4
Buskerud 5,0 5,2 2,5 2,8 2,8 3,0 1,7
Vestfold 5,5 4,2 1,8 2,0 1,4 1,2 1,1
Telemark 4,8 4,6 1,9 1,9 1,7 2,3 1,6
Aust-Agder 4,7 5,0 2,5 3,5 2,8 2,4 1,5
Vest-Agder 4,5 4,8 2,2 2,1 2,3 2,7 1,6
Rogaland 4,2 3,5 2,2 2,2 1,9 1,3 1,0
Hordaland 3,9 4,0 1,9 1,9 1,7 2,3 1,0
Sogn og Fjordane 3,8 3,6 2,7 2,4 2,5 2,6 1,1
Møre og Romsdal 5,0 4,7 2,3 2,6 2,0 2,4 1,9
Sør-Trøndelag 4,7 4,1 2,4 2,5 2,6 2,3 1,5
Nord-Trøndelag 5,0 4,2 4,1 4,1 3,9 5,2 4,0
Nordland 5,0 3,8 2,9 3,4 2,5 2,8 1,3
Troms 3,8 3,2 1,9 1,8 1,6 1,7 1,3
Finnmark 3,9 3,7 2,4 2,1 1,7 1,9 1,2
Uoppgitt 0,0 7,3 2,4 . . . .
Menn I alt 3,9 3,6 1,9 1,9 1,7 1,9 1,1
Østfold 3,8 3,3 1,9 1,9 1,8 2,0 1,1
Akershus 3,0 2,9 1,5 1,3 1,0 1,1 0,7
Oslo 2,2 1,8 1,0 0,8 0,7 0,8 0,6
Hedmark 4,4 4,2 2,7 2,5 2,1 2,3 1,3
Oppland 4,2 4,4 2,3 2,3 1,7 2,3 1,0
Buskerud 5,0 5,2 2,4 2,6 2,5 2,7 1,7
Vestfold 5,2 4,2 1,6 1,8 1,1 1,3 0,9
Telemark 5,1 4,5 1,9 1,4 1,5 2,3 1,2
Aust-Agder 4,9 4,3 2,3 3,0 2,2 2,0 1,5
Vest-Agder 4,5 4,7 2,1 1,9 2,0 2,3 1,2
Rogaland 4,0 3,5 2,1 2,1 1,7 1,1 0,8
Hordaland 3,7 3,5 1,6 1,7 1,7 2,3 0,8
Sogn og Fjordane 3,4 3,1 2,4 2,0 2,2 2,5 0,8
Møre og Romsdal 4,4 4,4 2,1 2,2 1,8 1,9 1,8
Sør-Trøndelag 4,2 4,1 2,4 2,2 2,2 2,1 1,3
Nord-Trøndelag 4,8 3,9 3,5 3,3 3,1 4,3 3,3
Nordland 4,6 3,9 2,8 3,3 2,5 2,8 1,2
Troms 3,5 2,8 1,7 1,4 1,8 1,8 1,0
Finnmark 4,4 4,7 2,8 2,8 1,7 1,9 1,8
Uoppgitt 0,0 5,9 7,7 . . . .
Kvinner I alt 4,2 3,9 2,1 2,2 1,9 2,1 1,3
Østfold 4,8 4,2 2,5 2,3 2,1 2,3 1,0
Akershus 3,3 3,3 1,3 1,4 1,2 1,2 0,8
Oslo 2,4 2,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Hedmark 5,1 4,2 2,5 2,3 2,5 2,4 1,3
Oppland 5,1 4,6 3,0 2,4 2,7 3,0 1,6
Buskerud 5,0 5,2 2,5 2,9 3,0 3,3 1,6
Vestfold 5,7 4,2 2,0 2,1 1,6 1,1 1,2
Telemark 4,6 4,7 1,9 2,2 1,8 2,3 1,8
Aust-Agder 4,5 5,4 2,7 3,9 3,2 2,7 1,4
Vest-Agder 4,4 5,0 2,3 2,3 2,5 3,0 1,9
Rogaland 4,3 3,5 2,2 2,2 2,0 1,5 1,2
Hordaland 4,1 4,3 2,1 1,9 1,7 2,4 1,1
Sogn og Fjordane 4,0 4,0 2,8 2,7 2,8 2,7 1,2
Møre og Romsdal 5,4 4,9 2,4 2,9 2,2 2,7 2,0
Sør-Trøndelag 5,1 4,1 2,5 2,6 2,8 2,5 1,7
Nord-Trøndelag 5,2 4,5 4,5 4,6 4,4 5,8 4,4
Nordland 5,2 3,7 2,9 3,5 2,5 2,8 1,3
Troms 3,9 3,5 2,1 2,0 1,4 1,6 1,4
Finnmark 3,6 3,1 2,1 1,7 1,7 1,9 0,8
Uoppgitt 0,0 8,3 . . . . .